Vacancy Details

Buyer

Description
Incora are the leading global aerospace and defence supply chain provider, with over 40 years of experience in the industry. We are proud to offer scale, expertise and flexibility in our global service offering, all tailored to your needs. Wherever you are, and whatever you need, we will provide supply chain management expertise to suit your requirements.

We have extensive relationships with several manufacturers globally, giving us access to a wide range of products. Our high-quality standards and approval system allow for faster, more efficient and cost-effective aerospace product distribution. This allows us to help you enhance your competitive edge through effective supply chain management, allowing you to focus on your core business activity, whilst increasing efficiency, improving product availability and profitability.

Currently we are looking for candidates for the position of:

Commodity Buyer

Department: Strategic Procurement

Role summary:
The Strategic Buyer is responsible for ensuring external and internal customer requirements for product sourcing to the supplier chain are met in a timely manner ensuring requirements for product pricing, quality and delivery are optimised to meet business needs and targets.
Key Responsibilities
Responsibilities:
• Ability to build and maintain the relationships with the Suppliers you are responsible for
• Ability to develop and implement a Commodity or Sub Commodity Strategy.
• Working with existing or developing new supply chains, methodologies and sourcing opportunities, aligned to the Commodity Strategy.
• New Supplier identification, aligned to the Commodity Strategy
• Delivery of annual cost saving initiatives for the commodity and meet the terms of any contractual obligations, negotiating Long Term Agreements, to support the agreed commodity strategy
• Deliver Purchase Price Variance (PPV) performance for the commodity and associated improvement plans and activities
• Negotiations and renegotiations of long-term agreements with suppliers
• Governance and Ownership of Long Term Agreements for the Suppliers you are responsible for
• Preparing requests for quotations, conducting analysis and implementing changes to optimise Total Acquisition Cost in line with the Commodity Strategy
• Recommending, initiating and conducting changes of suppliers (source change)

Requirements:
• Some experience as a strategic/commodity buyer
• Experience in managing purchasing projects
• Experience of contractual & commercial negotiations
• Experience of developing and implementing Commodity Strategies
• Understanding of technical drawings
• Ability to forge strong internal and external relationships
• Excellent communication skills
• High analytical skills
• May require Business travel
• Good written and spoken English is essential

We offer:
• Great opportunity to start Your career in aerospace and defence supply chain industry
• Attractive compensation and benefits package: Multisport, Medical Care, Holiday Allowance, Pre-paid Cards etc.
• Challenging work in an international environment under highest standards
• Flexible working hours
• Friendly work environment
• Opportunity to work with people from different cultures and nations

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Pattonair Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ( Al. Prezydenta Gabriela Narutowicza 20, 54-610 Wrocław) w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym.
Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w naszych przyszłych rekrutacjach, prosimy o zaznaczenie następującej klauzuli:
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Pattonair Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa) w celu udziału w dalszych procesach rekrutacyjnych.
Chcemy, aby nasze oferty pracy w jak największym stopniu były przystosowane do Państwa oczekiwań i w tym celu Państwa dokumenty rekrutacyjne są analizowane, jednak niezbędne są Państwa zgody:
 Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Pattonair Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ( Al. Prezydenta Gabriela Narutowicza 20, 54-610 Wrocław) moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych na rzecz Pattonair Group (Ascot Business Park, 50 Longbridge Lane, Derby, DE24 8UJ).
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Pattonair Group (Ascot Business Park, 50 Longbridge Lane, Derby, DE24 8UJ) na cele analiz i raportów.

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Pattonair Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ( Al. Prezydenta Gabriela Narutowicza 20, 54-610 Wrocław).
2. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych na cele analiz i raportów jest Pattonair Group (Ascot Business Park, 50 Longbridge Lane, Derby, DE24 8UJ).
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody – również w celu przeprowadzenia dalszych procesów rekrutacyjnych oraz na cele raportów i analiz.
4. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Pattonair Poland sp. z o.o., w szczególności Pattonair Group oraz podmiotom współpracującym z Pattonair Group, w szczególności Pattonair Poland sp. z o.o .
5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast konieczne, abym mógł/a wziąć udział w procesie rekrutacyjnym lub – w zależności od zakresu wyrażonej zgody – w dalszych procesach rekrutacyjnych. Wyrażenie zgody na potrzeby przeprowadzenia analiz i raportów jest również dobrowolne, ale konieczne dla uwzględnienia Pana/Pani danych w prowadzonych badaniach.
6. Dane w zakresie imion i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, informacji o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”). Dane o niekaralności będą przetwarzane jedynie w zakresie przewidzianym przepisami prawa (art. 10 RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie pozostałych danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych, a także na potrzeby analiz i raportów odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), której wyrażenie również jest dobrowolne. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadniony interes administratora).
7. Brak zgody na udział w obecnej/ przyszłych rekrutacjach uniemożliwi rozpatrzenie mojej kandydatury lub wzięcie mojej aplikacji pod uwagę w przyszłych rekrutacjach. Brak zgody na cele analiz i raportów nie pozwoli uwzględnić moich danych osobowych w prowadzonych badaniach.
8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mi również prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych moje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres sześciu miesięcy. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych także na cele analiz i raportów moje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres sześciu miesięcy. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Vacancy Details
Location
PLS, Wroclaw, POL
Salary
Competitive
Closing Date
27 Feb 2021 (1 Days)

Incora invites applications from individuals or agencies on the Incora approved suppliers list.