Vacancy Details

Inspektor Jakości

Description
Incora ™ jest wiodącym, globalnym dostawcą innowacyjnych rozwiązań dla łańcucha dostaw dla przemysłu lotniczego. Działając od wewnątrz, dodajemy wartość tam, gdzie ma to największe znaczenie, i wykorzystujemy nasze możliwości w biznesie naszych klientów.
Incora zarządza wszystkimi aspektami łańcucha dostaw, od zaopatrzenia, poprzez zarządzanie magazynem, po logistykę i obsługę klienta na miejscu. Zmniejszamy złożoność i zwiększamy niezawodność, aby nasi klienci mogli dostarczać krytyczne rozwiązania, które ulepszają nasz świat.
Podstawą naszego globalnego sukcesu biznesowego są pracownicy z pasją i silna kultura społeczna, którą zbudowaliśmy w skali globalnej. Nasza filozofia zorientowana na ludzi opiera się na silnym zaangażowaniu, konsekwentnej komunikacji i możliwościach rozwoju osobistego, umożliwiając naszym współpracownikom rozwój i wprowadzanie zmian w naszej firmie.

O roli

Obecnie poszukujemy Kandydatów na stanowisko:
Quality Inspector

Miejsce pracy: Wrocław, Al. Prezydenta Gabriela Narutowicza 20

Osoba pełniąca tą funkcję odpowiada za zrozumienie wymagań klientów i przełożenie ich na procesy, które spełniają wymogi prawne i jakościowe, a także za przeprowadzanie szczegółowych kontroli części i dokumentacji zgodnie ze specyfikacjami klienckimi i / lub przemysłowymi, w celu zapewnienia, że produkt wprowadzany na rynek spełnia wszelkie wymagania.
Wymienione zadania są realizowane poprzez współpracę ze wszystkimi pracownikami, poprzez identyfikację problematycznych sytuacji i wspieranie możliwości poprawy procesów w celu zwiększenia wydajności, efektywności i rentowności firmy.

Zadania:
• Weryfikacja zgodności dostaw ze specyfikacją oraz normami w celu zapewnienia, że produkt spełnia wymagania Klienta i branży
• Obsługa dokumentacji jakościowej dostaw oraz systemu SAP
• Wsparcie w procesie analizowania problemów
• Realizowanie dziennych planów przyjęć i kontroli
• Ocena niezgodności oraz nadzór nad wyrobem niezgodnym
• Przeprowadzenie prawidłowej kontroli wzrokowej
• Dbałość o sprzęt kontrolno – pomiarowy, przestrzeganie czystości i porządku na stanowisku pomiarowym
• Zarządzanie informacjami i statusami w firmowych systemach danych, w celu zapewnienia ich aktualności i dokładności.
• Wykonywanie raportów jakościowych
• Udział w działaniach doskonalących na poziomie działu / firmy
• Wykonywanie innych zadań i obowiązków, zgodnych z danym stanowiskiem, które mogą zostać przydzielone
Key Responsibilities
Wymagania:
• Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
• Wykształcenie minimum średnie techniczne
• Znajomość języka angieskiego na poziomie min. B1 (praca z dokumentacją anglojęzyczną)
• Dobra znajomość MS Office
• Znajomość metod kontroli wzrokowej
• Umiejętność posługiwania się normami, procedurami i instrukcjami mającymi zastosowanie na danym stanowisku kontrolnym
• Umiejętność czytania dokumentacji produkcyjnej i technicznej, także w języku angielskim, i umiejętność interpretacji dokumentacji
• Praktyczna umiejętność posługiwania się urządzeniami pomiarowymi oraz narzędziami kontrolno-pomiarowymi
• Znajomość systemu SAP – moduł jakościowy – będzie atutem
• Gotowość do pracy w systemie zmianowym w ciągu dnia (06:00-14:00 i 14:00-22:00)
• Umiejętność pracy w zespole
• Sumienność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań
• Punktualność oraz dobra organizacja pracy

Co oferujemy?
• Możliwość rozpoczęcia kariery w przemyśle lotniczym i obronnym w łańcuchu dostaw
• Atrakcyjny pakiet benefitów i świadczeń: Multisport, opieka medyczna, dodatek wakacyjny, karty przedpłacone itp.
• Pracę w międzynarodowym środowisku z zachowaniem najwyższych standardów
• Przyjazne środowisko pracy – wsparcie zespołu podczas wdrożenia
• Możliwość pracy z ludźmi z różnych kultur i narodowości

Jesteśmy pracodawcą oferującym równe szanse i przyjmujemy aplikacje od wszystkich odpowiednio wykwalifikowanych osób.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Pattonair Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ( Al. Prezydenta Gabriela Narutowicza 20, 54-610 Wrocław) w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym.
Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w naszych przyszłych rekrutacjach, prosimy o zaznaczenie następującej klauzuli:
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Pattonair Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa) w celu udziału w dalszych procesach rekrutacyjnych.
Chcemy, aby nasze oferty pracy w jak największym stopniu były przystosowane do Państwa oczekiwań i w tym celu Państwa dokumenty rekrutacyjne są analizowane, jednak niezbędne są Państwa zgody:
 Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Pattonair Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ( Al. Prezydenta Gabriela Narutowicza 20, 54-610 Wrocław) moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych na rzecz Pattonair Group (Ascot Business Park, 50 Longbridge Lane, Derby, DE24 8UJ).
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Pattonair Group (Ascot Business Park, 50 Longbridge Lane, Derby, DE24 8UJ) na cele analiz i raportów.

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Pattonair Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ( Al. Prezydenta Gabriela Narutowicza 20, 54-610 Wrocław).
2. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych na cele analiz i raportów jest Pattonair Group (Ascot Business Park, 50 Longbridge Lane, Derby, DE24 8UJ).
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody – również w celu przeprowadzenia dalszych procesów rekrutacyjnych oraz na cele raportów i analiz.
4. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Pattonair Poland sp. z o.o., w szczególności Pattonair Group oraz podmiotom współpracującym z Pattonair Group, w szczególności Pattonair Poland sp. z o.o.
5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast konieczne, abym mógł/a wziąć udział w procesie rekrutacyjnym lub – w zależności od zakresu wyrażonej zgody – w dalszych procesach rekrutacyjnych. Wyrażenie zgody na potrzeby przeprowadzenia analiz i raportów jest również dobrowolne, ale konieczne dla uwzględnienia Pana/Pani danych w prowadzonych badaniach.
6. Dane w zakresie imion i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, informacji o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”). Dane o niekaralności będą przetwarzane jedynie w zakresie przewidzianym przepisami prawa (art. 10 RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie pozostałych danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych, a także na potrzeby analiz i raportów odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), której wyrażenie również jest dobrowolne. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadniony interes administratora).
7. Brak zgody na udział w obecnej/ przyszłych rekrutacjach uniemożliwi rozpatrzenie mojej kandydatury lub wzięcie mojej aplikacji pod uwagę w przyszłych rekrutacjach. Brak zgody na cele analiz i raportów nie pozwoli uwzględnić moich danych osobowych w prowadzonych badaniach.
8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mi również prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych moje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres sześciu miesięcy. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych także na cele analiz i raportów moje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres sześciu miesięcy. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Vacancy Details
Location
PLC, Wroclaw, POL
Salary
Competitive
Closing Date
07 Aug 2022 (Vacancy Closed)

This vacancy is closed and it is no longer possible to apply.